Singelier skûtsje  Arrangementen

 

 

Hieronder ziet u het Skûtsje de "Immetje" van mijn overgrootouders Sipke van der Veen en Jantsje van der Veen -Schaper.

Zij werden door ons  voor het gemak Pake en Beppe Schip genoemd.

Zo konden we de Pake's en Beppe's die allemaal in Staveren woonden uit elkaar houden. Mijn Beppe, hun oudste dochter Immetje woonde met het

gezin op het Station.

De Pake en Beppe van mijn vaders kant, woonden op het Hellingpad en heten dan ook Pake en Beppe Hellingpad.

     

  

 Skûtsje De Immetje van Pake en Beppe Schip voor het Station in Staveren

 

 

     

 

                 

Op weg naar.....Pake Sipke ging met zijn tijd mee en had een

opdrukker aangschaft

 

 

De Immetje met opbouw 
 

 

Aardappels schillen voor de gasten

 

Hier ziet u de "Immetje" met een opbouw.Deze opbouw was speciaal gemaakt om met gasten te kunnen zeilen.

Mijn overgrootvader Sipke van der Veen begon al in 1952 met gasten te varen.

Hij was de eerste die dat met zijn Skûtsje deed.De gasten waren voornamelijk dokters met hun gezin, of advocaten, mensen die"het konden

betalen" om op vakantie te gaan.In het ruim konden zes ledikanten staan, daarop kwamen als matras strozakken te liggen en er werden zelf

wastafels geplaatst want het moest wel comfortabel zijn voor de gasten.Ze zeilden dan Friesland door en de plaatsjes Eernewoude en Grou

werden vaak aangedaan.Ook de prinsentuin in Leeuwarden werd vaak met een bezoekje vereerd. Beppe Jantsje moest in het kleine roefje

eten koken voor de gasten en ze vond het maar niks dat tijdens het bereiden van het ontbijt, wat bestond uit gebakken eieren met spek haar

hele roef stonk!Ook was het in het kleine roefje snel benauwd wat het eten koken er ook niet plezieriger op maakte.Zij was dan ook blij toen

ze een "echt huis" aan de wal kregen.

Pake Sipke kon echter maar moeilijk wennen en sliep zolang zijn" Immetje" nog niet verkocht was nog regelmatig aan boord.

Tegenwoordig bivakkeer ik, hun oerpake en beppesizzer tijdens de vakantie ook in de roef van de Singelier en die is ook nog groter dan die

op de Immetje was, maar het verlangen naar gemak van een huis van Beppe Schip kan ik met goed voorstellen.

   
klik op de krant 

 Skûtsjesilen in Eernewoude (foto J vd Veen)

1 is het Skûtsje van Anne Jongstra. 2 is het Skûtsje van Ale Zwerver,

de huidige Raerder Roek. 3 is de "Immetje

 

 

 

                                    

Pake schip met zijn Solex

 

Deelnemers SKS 1947

 

De Immetje heeft ook meegedaan aan SKS wedstrijden klik op bovenstaande foto van Pake schip en het krantenknipsel voor een grotere

versie

De mast die op de "Immetje" stond was afkomstig van een Blazer die in de scheepsramp van 1886 bij Peasens-Moddergat was vergaan.

Deze mast heeft zeker nog tot 1985 op de "Immetje" gestaan.Onderstaand krantenartikel werd ons toegezonden door Tjeerdo Wieberdink.

Hij was eigenaar van de "Immetje" van 1976-1985Hij had het schip gekocht van Nico Eisenloefel.Frans Eisenloefel, de vader van Nico had

de "Immetje" die de naam "de Vier Gebroeders" had gekregen in 1965 gekocht van Henrik Ofeigssen uit Amsterdam, die het schip op

1 November 1963 tijdens een openbare verkoping voor Fl 5509.- had gekocht.Op 1 April werd in Staveren het merk 199B Sneek

op het achterschip aangebracht 

 

Tonnage: 29.924 m3

Nummer:S.103

Lengte: 15.38 mtr

Breedte: 335 mtr

Tonnage: 29.924 m3

Op twee oktober 1933 liet Pake Sipke de 2e meeting verrichten en kreeg het schip de naam "Immetje

 

Nummer: L2503N

Lengte: 1538 mtr

Breedte: 335 mtr

Tonnage: 29.924 m3

 

Op 1 April werd in Staveren het merk 199B Sneek op het achterschip aangebracht.Op de meetbrief van 10 mei 1979 is de "Immetje"

in opdracht van Tjeerdo Wieberdink opnieuw gemeten,

 

Nummer:A2509N

Lengte: 15.45 mtr

Breedte: 356

Tonnage:15.37 m3 

Vaargebied: B,c en D     

 

 

Met dank aan Tjeerdo Wieberdink voor de toegezonden informatie

 

Onlangs kreeg ik nog de volgende informatie per email van Dolly Vos

toegestuurd;

Bij toeval kwam ik al surfend jullie website tegen met daarin de geschiedenis van het Immetje.
Een mij wel heel bekend schip... Destijds hebben wij (mijn ex-echtgenoot A.M. Haffert en ik) het schip gekocht van de heer Wieberdink.

De nieuwe thuishaven werd Hellevoetsluis. Dat moet geweest zijn in 1984 of 1985,

(dat weet ik niet zo precies meer, het is alweer even geleden),

twee jaar later hebben we het schip verkocht aan de huidige eigenaar Chris van 't Hof.

De oude mast heeft tot dus zeker tot die tijd op het schipgestaan, Chris heeft hem destijds vervangen dus dat moet na 1987 zijn geweest.

Dit ter complementering van de geschiedenis.

 

 

 
 

Zeehondendenbaby Immetje krijgt haar vrijheid terug
Op de achtergrons skûtsje Immetje

                              

Krantenartikel Zeehond Immetje

 

                     
 

De Immetje anno 2008 vaart ook met betalende gasten

  Immetje op de Singelier met "de Immetje" langszij in Volendam aug 2008

 

Het is toch wel bijzonder dat zoveel jaren later, ik als oerpake en beppe sizzer met Hendrik en onze Singelier zwervend over de Friese meren IJselmeer,randmeren en ’t wad. Regelmatig de Immetje langzij hebben.

De Immetje anno 2000 van de huidige eigenaren Chris en Henny van’t Hof

heeft tegenwoordig een veel grotere roef dan de Singelier ! Henny zorgt zo nu en dan net als Beppe schip destijds deed, in een modernere Immetje

als vroeger, ook voor betalende gasten.

 

 

               

 

 

 

Hieronder een paar foto's van de familie Grondsma die vroeger op de Singelier hebben gewoond en gevaren.

De Singelier heette toen de Morgenster

     

 

 

 Achterdek van 'de Morgenster' aan de Singel te Harlingen 1935


 

 

Drie dochters: Rommie, Klaasje en Anneke Grondsma

 

 

 

 

De Singelier die toen de naam Morgenster had, aan de Singel in Harlingen 1929
Bauke en Romkje Grondsma- van Brug, dochter Rommie met vriendin Gijsje en twee schippersvrienden

 

 

 Twee van de zusters Grondsma op hun vroegere skûtsje

 
Voor een actief en ontspannend dagje uit met uw bedrijf, Familie of Vrienden   
UA-34880990-1