Singelier skûtsje  Arrangementen

 

Bemanning 2012:

 

vlnr Loekie Heintzberger, Marion Bleeker, Immie Keizer, Cor de Boer,Reinier Dekler, schipper Hendrik Keizer

Achterste rij:

Marcel Terpstra, Martijn St, Johan Lageweg, Teake Bleeker, Richard vd Wal Johan de Boer, Scholte Hobma en Tommie Snoodijk

Bemanning 2011:

 

vlnr Loekie Heintzberger, Immie Keizer Staand: Reinier de Kler,Marcel terpstra, Emiel de Boer

Cor de Boer,martijn Smit,Scholte Hobma,Andries Smit Sjoerd Keizer,Schipper Hendrik Keizer,

Richard vd Wal en Johan de Boer

 

Bemanning 2010:

 

 

 

vlnr: Marcel Terpstra, Loekie Heintzberger, Immie Keizer, Emiel de Boer, Johan de Boer,

Sjoerd Keizer, Martijn Smit.

Staand: Richard vd Wal, Timme Koudstaal, Cor de Boer, Andries Smit,

Siebren Sipkema, Schipper Hendrik Keizer en Wietse Bandstra

 

Bemanning 2009:

 

 

vlnr: Marcel Terpstra, Cor de Boer, Andries Smit, Sjoerd Keizer, Sjoerd Dijkstra,

Immie Keizer, Johan de Boer, Richard vd Wal

Staand: Wietse Bandstra,Timme Koudstaal, Anton de Jong, Emiel de Boer,

Siebren Sipkema, Martijn Smit en schipper Hendrik Keizer

 

Bemanning 2008:

 

 

 

Hendrik en Immie Keizer, Sjoerd Keizer, Emiel de boer, Johan de Boer, Marcel Terpstra, 

Timme Koudstaal, Fred van Dijk, Cor de boer, Jeroen Swierstra, Andries Smit,

Martijn Smit  en Sjoerd Dijkstra.

Door een blessure niet aanwezig Andries Visser

 Bemanning 2007:

 

 

1e rij Jeroen Swierstra, Cor de Boer Immie Keizer, 2e rij Johan de Boer,

Timme Koudstaal, Wyger Smits Fred van Dijk, Douwe Weerstra staand Kees Koudstaal,

Wieger vd Bij, Andries Visser, Marcel Terpstra, Schipper Hendrik Keizer en Emiel de Boer

 

 Bemanning 2006:

 

 

 

Andries Visser, Timme Koudstaal, Fred van Dijk Jeroen Swierstra,

Schipper Hendrik Keizer Immie Keizer, Kees  Koudstaal

Voorste rij: Marcel Terpstra, Cor de Boer Wieger van der Bij, Johan en Emiel de Boer,

Niet op de foto Wyger Smits Douwe Weerstra 

 

Bemanning 2004 en 2005

 

 

Douwe Weerstra, Wijger Smits, Wiepke Wierda Jeroen Swierstra, Andries Visser,

Alex Westra, Timme Koudstaal, Immie Keizer Schipper Hendrik Keizer Emiel de Boer

Boer, Henriette, Wieger van der Bij

 

 

 

 

Voor een actief en ontspannend dagje uit met uw bedrijf, Familie of Vrienden   
UA-34880990-1